Onthullend: Is memo over klimaatontkenners vervalsing?

Wie heeft er gelijk in het heftige debat over de opwarming van de aarde? De 'gelovers'? Zij zeggen dat menselijk handelen voor een groot deel die opwarming veroorzaakt. Of de 'sceptici' die daar niks van geloven. Worden er nu zelfs vervalste documenten in de strijd gegooid?
Het lijkt er op. Het Heartland Instituut staat bekend als een club die aan de kant van de sceptici staat. In een uitgelekt memo staat beschreven hoe ze proberen leerkrachten te beïnvloeden. Ze proberen de onderwijzers en leraren bijvoorbeeld te ontmoedigen om te wetenschappelijk te praten over global warming. Wereldwijd kreeg deze gelekte informatie aandacht. De meeste reacties waren in de trant van: "Zie je wel die 'klimaatontkenners' schrikken nergens voor terug om hun hopeloze zaak te propageren." Het gaat er hier niet om wie gelijk heeft in het debat over Gobal Warming. Pikant is w e l dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de meest belastende informatie tegen het Heartland Instituut vervalst is. NRC-Handelsblad twijfelt al over de echtheid. Maar het gezaghebbende Amerikaanse maandblad The Atlantic is er echt in gedoken en komt met grondige argumenten die er heel erg op wijzen dat iemand probeert het Heartland Instituut ten onrechte te beschuldigen. Spannend! Wie zou dat gedaan hebben?

Bron(nen):   The Atlantic  NRC