Samen eten beschermt tegen de gevolgen van cyberpesten

Jongeren worden vaak het slachtoffer van online pesten en dat kan een negatieve invloed hebben op hun geestelijke gezondheid. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt echter dat het samen dineren als gezin kan helpen om de jongere te beschermen tegen de negatieve gevolgen van het gepest worden. De onderzoekers ondervraagden 18.834 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ze vonden een verband tussen cyberpesten en problemen, zoals angst, depressies, zelfbeschadiging en middelenmisbruik (alcohol en medicijnen). Als het gezin nooit samen dineerde nam het aantal problemen toe, maar bij 4 of meer gezamenlijke diners per week waren er minder problemen. De onderzoekers gaan ervan uit dat de gezamenlijke maaltijden zorgen voor meer contact tussen de gezinsleden, hetgeen bijdraagt aan meer ouderlijke begeleiding en ondersteuning en een open communicatie met de ouders, broers en zussen. Ze bieden de jongeren ook de kans om hun problemen te uiten op het moment dat ze zich voordoen.

Bron(nen):   Time