Goede en slechte ervaringen zijn intenser als je ze deelt

Als je iets mee maakt samen met iemand anders - zelfs als je dat in stilte doet of met iemand die je nog maar net ontmoet hebt - maakt dat de ervaring intenser. Uit een onderzoek van de Yale University, waarvan de resultaten gepubliceerd werden in Psychological Science, blijkt dat mensen plezierige ervaringen die ze delen met een ander als plezieriger ervaren dan wanneer ze alleen zijn. Als het gaat om een negatieve ervaring wordt de gedeelde ervaring als negatiever ervaren dan de solo-activiteit. Een ervaring delen met anderen is dus niet altijd positiever. Het ligt er maar aan wat je aan het doen bent. Een team van psychologen onderzocht de consequenties van het iets doen samen, maar wel in stilte. In een eerste studie kwamen 23 vrouwelijke studenten naar het laboratorium. Daar ontmoetten zij een 'andere deelnemer' aan het onderzoek. In werkelijkheid was dit een medewerker en steeds dezelfde 'andere deelnemer'. Het duo zat naast elkaar aan tafel en kreeg te horen dat ze samen verschillende activiteiten zouden ondernemen, zoals het proeven van chocolade en het samen naar een boekje met schilderijen kijken. Er werd gezegd dat ze de activiteiten altijd in een willekeurige volgorde zouden doen, maar in werkelijkheid werd de deelnemer altijd gevraagd om chocolade te proeven, eerst samen met de andere deelnemer en daarna terwijl de ander naar het boekje met schilderijen keek. Daarna werd het experiment beëindigd. Hoewel gezegd werd dat het om twee verschillende soorten chocolade ging, kwamen beide stukjes van eenzelfde blok van 70% pure chocolade. Toch vonden de studenten de chocolade die ze tegelijk met de ander geproefd hadden lekkerder dan de chocolade die ze aten terwijl de ander naar het boekje keek. Om na te gaan of een gedeelde ervaring altijd als positiever wordt ervaren of dat het positieve en negatieve ervaringen intenser maakt volgde een tweede experiment. Daarbij moest een andere groep studenten een bitter 'chocoladesurrogaat' proeven. In werkelijkheid was dit 90% pure chocolade, waarvan gebleken was dat mensen die niet lekker vinden. In dit geval zeiden de studenten dat de chocolade die ze proefden samen met de ander minder lekker vonden. Volgens de onderzoeker leidt het samen delen van een ervaring met een ander ertoe, zelfs al doe je dat in stilte, dat we onze aandacht meer richten op wat we voelen en waarnemen. Vaak zijn we ons echter niet bewust van de invloed van de aanwezigheid van anderen bij wat we doen, zeker als het om onbekenden gaat met wie we niet direct communiceren. Tegelijkertijd zijn er zoveel afleidingen in het sociale leven, zoals het gebruiken van je mobieltje tijdens activiteiten met anderen, dat een plezierige activiteit niet meer gedeeld wordt. Dat is een gemiste kans. Als het om plezierige activiteiten gaat, is het beter om je niet te laten afleiden en de ervaring samen te beleven.  

Bron(nen):   Medical News Today