De hond begrijpt wat zijn baasje zegt

Voor hondeneigenaren is het vast geen nieuws, maar de wetenschap heeft nu bevestigd dat honden begrijpen wat hun baasje zegt. Bovendien verwerken ze de informatie in hun hersenen op dezelfde manier als mensen dat doen. Onze linker hersenhelft richt zich op de woorden die gezegd worden en onze rechter hersenhelft op het ritme en de intonatie van die woorden, die emotionele informatie bevat. Dieren kunnen hetzelfde te doen bij het verwerken van geluiden van hun eigen soort en misschien ook bij het horen van wat mensen zeggen. Om na te gaan hoe honden de menselijke spraak verwerken plaatsten onderzoekers van de universiteit van Sussex 25 honden tussen 2 luidsprekers. Ze speelden flarden van menselijke spraak af en noteerden naar welke kant de honden hun hoofd draaiden. Dat geeft aan welke hersenhelft op dat moment het actiefst is. Als een dier vooral de linker hersenhelft gebruikt zal het zijn hoofd naar rechts draaien en andersom. Als de honden een opdracht hoorden op een vlakke emotieloze toon draaide 80% van de honden keerde hun hoofd naar rechts, wat aangeeft dat ze zich concentreren op de woorden en niet de emotie. Als de opdracht op een emotionele toon werd gegeven, maar sommige medeklinkers verwijderd werden om de woorden onbegrijpelijk te maken draaiden de meeste honden hun hoofd naar links. Dit betekent dat honden net als wij verschillende onderdelen van de menselijke spraak in verschillende delen van de hersenen verwerken. Dat betekent niet dat de hond alles zal begrijpen wat je vertelt. De hond herkent een aantal woorden en commando's en reageert verder vooral op de toon waarop iets gezegd wordt.

Bron(nen):   New Scientist