Leerkracht kan depressie bij kleuter herkennen

Kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen al lijden aan een depressie. Deze wordt echter vaak niet herkend, omdat kleuters hier op een andere manier uiting aan geven dan volwassenen. Orthopedagoog Annemieke Mol Lous laat in haar onderzoek, waarop ze op 15 december promoveert aan de Radboud Universiteit, zien dat je een depressie bij kleuters kunt herkennen aan de manier waarop zij spelen. Depressieve kinderen spelen doorgaans minder en vinden het moeilijk om negatieve emoties na te spelen. Bij de kinderen die Mol Lous onderzocht werd de diagnose ‘ernstige depressie’ gesteld door een kinderpsychiater. Daarnaast was er een controlegroep zonder depressieve klachten. Uit het onderzoek bleek dat leerkrachten een belangrijke rol kunnen spelen in het herkennen van signalen die wijzen op een depressie. Zij kunnen een kind ook helpen door suggesties te doen in het spel, om het zo te leren om te gaan met emotionele situaties.

Bron(nen):   Radboud Universiteit