Veel selfies posten: teken van narcisme en psychopathie

Uit een onderzoek van de Ohio State University blijkt dat mannen die veel selfies posten op social media sites hoger scoren op narcisme en psychopathie. Mannen die de foto's bewerken voor ze ze posten, scoren vooral hoger op narcisme en zelfobjectivering, wat aangeeft dat ze bovenal veel waarde hechten aan hun uiterlijk. Aan het onderzoek namen 800 mannen deel in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Dat mannen die veel foto's van zichzelf plaatsen en veel tijd besteden aan het bewerken ervan narcistischer zijn is niet zo verwonderlijk, maar het is de eerste keer dat het in een wetenschappelijke studie bevestigd werd. Minder voor de hand liggend is de bevinding dat mannen die veel selfies posten ook hoger scoren op antisociale persoonlijkheidstrekken en psychopathie. Dat wil echter niet zeggen dat alle mannen die veel selfies posten narcisten of psychopaten zijn. Hun scores vallen nog binnen het normale bereik, maar zijn wel hoger dan de gemiddelde scores op deze persoonlijkheidskenmerken. Dat mannen die hoger scoren op psychopathie wel veel foto's plaatsen, maar ze niet eerst uitgebreid bewerken valt te verklaren vanuit het feit dat psychopathie gekenmerkt wordt door impulsiviteit. Deze mannen maken een foto en plaatsen die meteen online. Ze willen meteen resultaat zien en geen tijd verliezen met het bewerken van de foto's. Het bewerken van foto's gaat ook samen met hogere niveaus van zelfobjectivering. Dit kenmerk is zelden bestudeerd bij heteroseksuele mannen. Bij vrouwen houdt deze preoccupatie met het uiterlijk verband met depressies en eetstoornissen. In een vervolgstudie gaan de onderzoekers na of vrouwen die veel selfies posten ook hoger scoren op narcisme en psychopathie. De eerste bevindingen wijzen wel in die richting. Zelfobjectivering zou bij vrouwen een nog grotere rol spelen.

Bron(nen):   PsychCentral      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. marianne martens

    Grote aantallen doen toch selfies? Wil dit nu zeggen dat de bewoners van deze samenleving zich ver-psychopathiseert en narcistiseert. Zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een overvloed van deze ziektebeelden? Zo, ja dan is het tijd om een rampenscenario te ontwerpen, zo, nee laten we rustig gaan slapen. ( Colijn )

Reacties niet toegestaan