Sleutels kwijt? Probeer het eens met je ogen dicht

Het sluiten van je ogen is de beste manier om herinneringen op te roepen en is de meest waarschijnlijke manier om verloren voorwerpen zoals je (auto)sleutels terug te vinden. Zo blijkt uit een studie van de Universiteit in Surrey dat deelnemers zich meer herinnerden op het moment dat hun ogen gesloten waren. Volgens de onderzoekers kan dit helpen bij het ondervragen van getuigen van een misdaad, op het moment dat ze hun ogen sluiten kunnen ze zich meer herinneren over wat ze gezien hebben. De onderzoekers moedigen ondervragers dan ook aan om deze techniek te gebruiken tijdens hun interviews. Daarnaast bleek dat een goede verstandhouding tussen de interviewer en de ondervraagde ook bijdraagt aan het herinneren van belangrijke feiten. Ondanks dat uit het onderzoek blijkt dat het sluiten van de ogen ook werkt zonder de goede verstandhouding, toont het onderzoek wel aan dat een goede verstandhouding ervoor zorgt dat de ondervraagde zich op zijn gemak voelt. Daarom wordt het aangemoedigd om tijdens de interviews ook een band op te bouwen met de ondervraagden. Psychologen vroegen 178 deelnemers om een film te bekijken waarin een elektricien een woning betreedt, zijn werkzaamheden uitvoert en dan enkele voorwerpen steelt. Vervolgens werden de deelnemers opgesplitst in vier groepen: ogen open of gesloten en een goede verstandhouding met de interviewer of niet. Daarna werden alle deelnemers ondervraagd over de gebeurtenissen in de film. De mensen met gesloten ogen beantwoordden 23% meer vragen correct en de mensen met een goede band met de interviewer gaven ook meer goede antwoorden. De psychologen geloven dat ons gezichtsvermogen een groot deel van onze hersencapaciteit gebruikt en dat het vrij maken van deze capaciteit ervoor zorgt dat we deze elders kunnen gebruiken. Verder hopen ze dat deze bevindingen leiden tot betere interviewtechnieken en getuigen zo effectiever ondervraagd kunnen worden.

Bron(nen):   Telegraph