Depressie wordt veroorzaakt door hoe mensen de toekomst zien

Depressieve mensen hebben vaak een pessimistisch beeld van de toekomst. Maar misschien is het niet de depressie die een leidt tot een negatief toekomstbeeld, maar juist andersom: een pessimistisch beeld van de toekomst kan de oorzaak zijn van een depressie. Dat blijkt uit een recente literatuurstudie. Professor Martin Seligman en Ann Marie Roepke van de Universiteit van Pennsylvania bestudeerden al het onderzoek naar prospectie. Prospectie verwijst naar de manier waarop we denken over de toekomst. Ze concludeerden dat er 3 manieren zijn waarop het denken over de toekomst kan leiden tot een depressie:
  1. Slecht kunnen bedenken van mogelijke toekomsten
  2. Slechte evaluatie van mogelijke toekomst
  3. Negatieve overtuigingen over de toekomst
Een depressie kan het negatieve beeld van de toekomst versterken en zo komt men in een vicieuze cirkel terecht. Gelukkig zijn er goede behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), die de manier van denken kunnen veranderen. De conclusies van het onderzoek werden gepubliceerd in het British Journal of Clinical Psychology.

Bron(nen):   PsyBlog