Klimaatcommissie The Lancet luidt de noodklok

Veel meer mensen dan gedacht krijgen de komende eeuw te maken met overstromingen, hittegolven en ander extreem weer door de klimaatverandering. Dit blijkt uit een onderzoek van de speciale klimaatcommissie, bestaande uit 40 wetenschappers uit verschillende landen, van het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De klimaatverandering is volgens de commissie een medisch noodgeval. Ziektes zoals knokkelkoorts en malaria zullen zich de komende decennia uitbreiden, hittegolven zullen meer en meer sterfgevallen veroorzaken en de stijging van de temperatuur zal de voedselvoorziening in gevaar brengen. Het aantal mensen dat te maken zal krijgen met extreme regenval zal verviervoudigen, het aantal mensen dat met droogte zal kampen verdrievoudigt. De mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor de wereldwijde gezondheidszorg zou worden onderschat. De klimaatcommissie wilde kijken naar wat mensen zelf zullen gaan meemaken. Het onderzoek is daarom gebaseerd op demografische gegevens gecombineerd met gevallen van extreem weer die wetenschappers aan de klimaatverandering hebben toegeschreven. Normaal gesproken kijken onderzoekers naar wereldwijde gemiddelden, maar daardoor worden grote gebieden zoals oceanen ook meegerekend terwijl daar niemand woont. De nieuwe manier van berekenen levert nieuwe cijfers op. Hoe ouder de bevolking bijvoorbeeld wordt, hoe meer mensen er sterven door hittegolven, omdat vooral ouderen daar slecht tegen kunnen. De onderzoekers hebben ook suggesties. Er is nog wat winst te halen qua wereldwijde gezondheidszorg als geminderd wordt met fossiele brandstoffen. Het aantal fijnstofdoden zal dan dalen. Maar dan moet er wel direct actie worden ondernomen.

Bron(nen):   New York Times