Minstens 8 uur slaap is beter voor het hart

Mensen die minstens 8 uur slapen per nacht hebben een betere kans op een goede hartconditie dan mensen die minder lang slapen, aldus een nieuwe studie. Dit is een van de eerste studies die een positieve insteek gebruikt om te onderzoeken wat de ideale hoeveelheid slaap is: eerdere studies hebben de hoeveelheid slaap al aan het risico op hartziekten gekoppeld, maar dit onderzoek kijkt juist naar welke omstandigheden de beste hartconditie opleveren. Onderzoekers vergeleken groepen mensen die allemaal een ander slaapgemiddelde hadden en onderzochten hoe goed elke groep scoorde op basis van de zeven criteria van de Amerikaanse Hart Associatie (AHA) voor een ideale hartgezondheid. Hieruit bleek dat mensen die meer dan 8 uur slapen per nacht, een 2,7 keer grotere kans hebben om aan zes van de zeven eisen te voldoen (in vergelijking met mensen die minder dan 6 uur slapen per nacht). De onderzoeksgroep bestond uit 9.700 medewerkers van de gezondheidsorganisatie Baptist Health in Zuid-Florida. De medewerkers hebben een vragenlijst ingevuld over hun levensstijl: eet- en rookgewoonten, lichamelijke beweging en de duur en kwaliteit van hun slaap. De mensen in de onderzoeksgroep werden vervolgens opgedeeld in drie verschillende groepen: minder dan 6 zes uur slaap per nacht, tussen de 6 en 8 uur slaap per nacht en 8 of meer dan 8 uur slaap per nacht. Vervolgens bekeken de onderzoekers in welke mate deze groepen voldoen aan de zeven criteria van de AHA: hoogte van de bloeddruk, Body Mass Index (BMI), bloedsuikerwaarden, cholesterolniveau, mate van lichamelijke beweging, eet- en rookgewoonten. Hieruit blijkt dat mensen die meer dan 8 uur slapen 1.6 keer meer kans hebben op gezonde eetgewoonten, 1.7 keer meer kans op een goede BMI, 1.3 keer meer kans op een gezonde bloeddruk en 2.4 keer meer kans op voldoende lichamelijke beweging dan mensen die minder dan 6 uur slapen. De onderzoekers merkten op dat de meerderheid van de mensen in de studie die minder dan 6 uur slaap krijgen per nacht vrouwen waren en/of niet over een bachelor diploma beschikken. De resultaten van de studie bewijzen niet de oorzaak en het gevolg, wat betekent dat minder slaap niet perse hoeft te wijzen op een ongezonde hartgezondheid. De onderzoekers concluderen echter wel meer slaap een positieve invloed heeft op de hartgezondheid en deze bevindingen onderstrepen het belang om de werkende bevolking op het hart te drukken dat ze voldoende moeten slapen.

Bron(nen):   Live Science