Wat de witte vlekken van katten zeggen over ziekten van de mens

Veel katten - en ook honden, koeien, paarden en andere dieren - hebben witte vlekken. Dit wordt met een duur woord 'piebaldisme' genoemd en wordt veroorzaakt door een mutatie in een gen dat 'KIT' heet. De vlekken ontstaan als gevolg van het ontbreken van pigment producerende cellen in de witte gebieden. Deze ontstaan meestal aan de voorkant van een dier, gewoonlijk op de buik en het voorhoofd. Onderzoekers van de universiteiten van Bath, Edinburgh en Oxford hebben experimenten gedaan en complexe wiskundige modellen opgesteld, die verklaren hoe deze patronen ontstaan. Dat gebeurt namelijk al in het embryonale stadium. De cellen van gevlekt dieren migreren sneller dan die van normale dieren, maar splitsen zich niet zo vaak. Dat houdt in dat er niet genoeg cellen zijn om alle gebieden van het zich ontwikkelende embryo van pigment te voorzien. De resultaten van het onderzoek hebben ook implicaties voor een breed scala van ernstige embryonale aandoeningen bij de mens, zoals het syndroom van Waardenburg, dat samengaat met hart- spijsverteringsproblemen, doofheid, oogafwijkingen en zelfs kanker en de ziekte van Hirschsprung, een aangeboren afwijking van de dikke darm, al dan niet in combinatie met Ondines vloek, een ademhalingsstoornis die dodelijk is als hij niet behandeld wordt. Ook deze ziekten zijn te wijten aan cellen die er niet in slagen om zich naar de juiste plaatsen te gaan in de baarmoeder. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het vakblad Nature Communications.  

Bron(nen):   Knack  Scientific American