Antwerpen is gebouwd op een walviskerkhof (video)

In Antwerpen is een walvisschedel opgegraven. De botten zijn naar schatting 5 miljoen jaar oud en afkomstig van een onbekende soort vinvis. De schedel is tussen 1,70 en 1,80 meter lang, wat de volledige lengte van het dier waarschijnlijk op 8 tot 9 meter brengt. Het is niet de eerste keer dat er in Antwerpen oude walvisbotten worden gevonden. 'Het Stad' zou één van de oudste walviskerkhoven ter wereld herbergen. Toch weet niemand hoe dat komt. Eén theorie is dat Antwerpen miljoenen jaren geleden een ondiepe baai aan de kust was waar walvissen graag naartoe kwamen om zich voort te planten. Om de één of andere onbekende reden moeten de walvissen in de baai knel zijn komen te zitten. Nog in 2012 werden in de Antwerpse haven fossiele resten van walvissen gevonden. Die worden momenteel door het Brusselse museum voor Natuurwetenschappen gereinigd. Het zou gaan om een vinvis van ongeveer 10 meter en een walvis van 5 tot 6 meter. Voor het museum en de wetenschappers zijn die vondsten van onschatbare waarde. Het geeft onderzoekers de mogelijkheid om de evolutie van walvisachtigen als landzoogdieren naar zeezoogdieren beter te begrijpen.  

Bron(nen):   Knack