Is de eerste mens die 150 jaar gaat worden nu al geboren?

Naarmate we beter in staat zijn om levensbedreigende ziekten te behandelen, zal de gemiddelde levensduur met 20 tot 30 jaar stijgen en kunnen de oudste mensen ter wereld zo’n 150 jaar worden. Dat concluderen onderzoekers naar aanleiding van studies naar nieuwe en bestaande geneesmiddelen die het verouderingsproces kunnen vertragen. De prognoses zijn voorlopig gebaseerd op onderzoek bij muizen, waaruit blijkt dat hun levensduur met 20 tot 25% kan stijgen en sommige wetenschappers zijn ervan overtuigd dat dit ook met de mens gaat gebeuren. Twee onderzoekers hebben in 2000 al een weddenschap aangegaan met als inzet $150. Professor Austad van de Universiteit van Alabama wedt dat de eerste mens die 150 jaar gaat worden nu al geboren is en professor Olshansky van de Universiteit van Chicago wedt van niet. Ze hebben de inzet op een beleggingsrekening gestort, waarvan het saldo in 2150 $500 miljoen zou kunnen bereiken. De leeftijd van 150 jaar is slechts 21% hoger dan die van de Française Jeanne Calment, die – voor zover bekend – de langstlevende vrouw ooit was. Zij overleed in 1997 op de leeftijd van 122 jaar. Het moge duidelijk zijn dat een gemiddelde levensduur van ongeveer 100 jaar allerlei consequenties zal hebben. Het hebben van achterkleinkinderen zal heel gewoon zijn. En wat wordt de pensioengerechtigde leeftijd? 80 jaar? Een van de middelen die aan de Universiteit van Alabama onderzocht wordt is metformine, dat al 60 jaar bestaat en vaak wordt voorgeschreven bij diabetes type II. Andere veelbelovende geneesmiddelen worden eerst nog in klinische studies getest op veiligheid.  

Bron(nen):   Newser