Genetisch geknutselde mensen zijn er sneller dan we er klaar voor zijn

We staan op het punt de baas te worden over onze eigen evolutie en dat is een angstaanjagend vooruitzicht. Er is de steeds beter wordende kloon-techniek en er is het voortschrijdend inzicht inzicht in gentechnologie. Opgeteld naderen we een wereld waarin wij mensen kunnen - en dus zullen - beïnvloeden hoe we leven en sterven. Michaels Bess, van de Vanderbilt Universiteit, vergelijkt dit keerpunt met de andere grote omslagen in de menselijke geschiedenis. Zoals de verandering die ons van zwervende jagers-verzamelaars maakte tot bewoners van huizen. En de industriële revolutie. De komende omslag is volgens Bess minstens zo ingrijpend. Tot nu toe leerden we steeds beter in te grijpen in onze omgeving. Nu gaan we ingrijpen in het wezen van wat we zijn. "We gaan onszelf een macht geven waarvoor we de wijsheid niet hebben," zegt hij tegen Vox. We gaan leren ingrijpen in onze eigen biologie. "We zullen langer leven, gezonder zijn, ons beter voelen. Allemaal mooi." Maar Bess vreest dat er ook misbruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden om aan mensen te knutselen. Zo zou het kunnen dat eerst alleen rijke mensen de beschikking hebben over de technologie, zodat er twee soorten mensen ontstaan. En dat de verandering te snel zal gaan, zodat we onvoldoende tijd hebben om ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, waarin wij de baas worden over onze eigen lichamen. Interessant verhaal op Vox.