Waarom je van kinderen krijgen niet gelukkiger wordt

Maken kinderen nu wel of niet gelukkig? Onderzoekers vergeleken een hele berg data uit vier landen en concluderen: het eerste jaar na de geboorte zijn ouders gelukkiger, maar dat effect ebt snel weg. Na twee jaar zijn ze weer even gelukkig als voor ze kinderen hadden.

Professor Andrew Clark van de Paris School of Economics zegt hierover: "Het hebben van een partner zorgt op de lange termijn wél voor een positief effect op geluk. Maar als het om kinderen gaat, passen ouders zich snel aan en blijft het geluksniveau uiteindelijk min of meer gelijk." De studie keek alleen naar de eerste vier jaar na de geboorte. Het kan zijn dat op latere leeftijd kinderen wel het geluksgevoel vergroten.

Voor de studie, die gegevens uit Duitsland, de VS, Engeland en Australië bevatte, werd het geluksniveau van vaders en moeders gemeten voor en nadat ze kinderen kregen. Over het algemeen steeg het gelukscijfer op een schaal van 1 tot 10 met 0,25 punt. Maar na twee jaar bleek dit effect verdwenen.

"In alle onderzochte landen is er het enthousiasme als het kind er aan komt, het geluk als het kind er is en volledige aanpassing binnen twee jaar. Dit is uiteraard een gemiddelde, maar geldt wel voor zowel vaders als moeders."

De onderzoekers stellen: "De conclusie is dat jonge kinderen voor enige mate van geluk zorgen, maar dat het gemiddeld weinig uitmaakt. Er zijn allerlei voor- en nadelen die redelijk tegen elkaar opwegen."

Bron(nen):   Daily Mail