Voor eens en altijd bewezen: Er is géén verband tussen immigratie en criminaliteit

Donald Trump wil met zijn wekelijkse lijst van misdaden gepleegd door immigranten aantonen dat ze vaker crimineel zijn dan autochtone Amerikanen. Onze eigen Wilders is er ook van overtuigd dat allochtonen vaker crimineel zijn. Maar onderzoek wijst iets heel anders uit, zo schrijft The Independent. Een grote Amerikaanse studie toont aan dat er geen verband is tussen immigratiecijfers en criminaliteit. Onderzoekers van de New Yorkse University at Buffalo analyseerden demografische gegevens en criminaliteitscijfers van 1970 tot 2010 van meer dan 200 Amerikaanse steden. Ze vonden "sterk en stabiel bewijs" dat criminaliteitscijfers geen verband houden met immigratie. "De resultaten zijn heel duidelijk," aldus hoofdonderzoeker Robert Adelman. Sommige criminele activiteiten kwamen zelfs minder voor in gebieden met veel immigranten. "Het onderzoek wijst uit dat het aantal geweldsdelicten niet toeneemt door immigratie en dat overvallen, diefstal en moord minder voorkomen in regio's met hoge immigratiecijfers," zegt sociologieprofessor Adelman. "Het is belangrijk om overheidsbeleid te baseren op feiten en bewijzen in plaats van op idealen en ongefundeerde claims, die bepaalde delen van de Amerikaanse bevolking zonder reden demoniseren." De studie is gepubliceerd in de Journal of Ethnicity in Criminal Justice.    

Bron(nen):   The Independent