Ongelooflijk: je karakter kan in de loop der jaren compleet veranderen

Je denkt waarschijnlijk dat je nog in grote lijnen dezelfde persoon bent als vroeger, maar dat is niet zo. Je kunt behoorlijk veranderen. Dat blijkt uit de langstlopende studie ooit naar het karakter van mensen, waarover The Huffington Post schrijft. Psychologen van de universiteit van Edinburgh hadden toegang tot data uit 1950. Leraren vulden toen persoonlijkheidstesten in voor meer dan 1.200 veertienjarigen. Ze werden getest op zes eigenschappen: zelfvertrouwen, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen, ambitie, stabiliteit van humeur en creativiteit. Het lukte de onderzoekers in 2012 om 635 van de nu 77-jarige deelnemers terug te vinden. 174 wilden de test opnieuw doen. Ze namen ook een bekende mee die de test controleerde. En tot grote verbazing van de onderzoekers bleek er geen enkele overlap tussen de testen van toen en nu. De karakters van de proefpersonen waren in de loop van hun leven compleet veranderd. "Het leek bijna alsof de tweede test door andere mensen was ingevuld," schrijven de onderzoekers. Er was een lichte overeenkomst in stabiliteit en nauwkeurigheid, maar de correlatie was zwak. Eerder onderzoek wees uit dat karakters juist stabiel zijn over lange periodes, maar nooit eerder zat er zoveel tijd tussen twee persoonlijkheidstesten. Natuurlijk valt er op dit onderzoek wel een en ander af te dingen. De testen op veertienjarige leeftijd zijn immers niet door de proefpersonen zelf ingevuld. Daarnaast is de onderzoeksgroep van ouderen relatief klein. Toch lijkt het er op dat onze persoonlijkheid meer kan veranderen dan we denken.

Bron(nen):   The Huffington Post