Sociale mensen hebben meer kans op een depressie

Het is oneerlijk verdeeld in de wereld: juist de sociale, warmhartige mensen zijn vatbaarder voor depressie. De egoïsten onder ons staan veel lichtzinniger in het leven. Uit een nieuwe Japanse studie die in Nature Human Behavior verscheen, blijkt dat pro-sociale mensen meer kans lopen op depressies dan individualisten. De conclusie komt voort uit het model van de sociale waarde-oriëntatie, die mensen in drie groepen verdeelt. Zestig procent bestaat uit pro-sociale mensen, dertig procent is individualist en tien procent is competitief. De grote groep pro-sociale mensen geeft in experimenten waarin geld wordt verdeeld aan dat ze vinden dat iedereen evenveel moet krijgen. Hun amygdala licht op als ze meer krijgen dan de rest van de onderzoeksgroep, wat duidt op schuldgevoelens. Bij de andere twee groepen gebeurde dat niet. In een nieuwe studie onder leiding van Masahiko Haruno van de universiteit van Tamagawa is nu aangetoond dat ook de hippocampus, die een rol speelt bij stressreacties anders reageert bij pro-socialen en individualisten. Daarnaast bleek uit aanvullende vragenlijsten dat de pro-sociale mensen gevoeliger waren voor depressies. Een jaar later was dat nog steeds zo. Haruno is niet de eerste die sociaal gedrag linkt aan depressie. Psychiaters vermoeden al langer dat er een verband bestaat tussen depressieve gevoelens en extreme empathie. Kanttekening bij de studie is dat alleen gekeken is naar mensen tussen de 18 en 26 jaar. Er wordt nog verder onderzoek uitgevoerd naar volwassenen.

Bron(nen):   HLN