Pentagon erkent uitvoerige speurtocht naar UFO’s

Het stond listig verstopt in de immense begroting van het Pentagon, het Amerikaanse minisetrie van Defensie. Tussen de opsomming van de 600 miljard aan jaarlijkse uitgaven stond jarenlang ergens een post van 22 miljoen, onder de omschrijving Advanced Aerospace Threat Identification Program. Dat blijkt de omschrijving van een geheime operatie om UFO's te vinden. De New York Times ontdekte dat tot tot 2012 spion Luis Elizondo op de 5e verdieping van de C-vleugel van het Pentagon leiding gaf aan het programma. Er zijn aanwijzingen dat het programma nog altijd loopt, maar anders verstopt in de begroting. Het Pentagon geeft nu toe dat de speurtocht naar UFO's serieus is ondernomen. Maar geheim blijft of er iets is gevonden en zo ja: wat