Kinderen leren weer gewoon tafels en staartdelingen

In steeds meer basisscholen keert de 'ouderwetse' vorm van lesgeven en oefenen terug. Tafels stampen, grammatica leren. Een tijd lang werd er gedacht dat kinderen ook op een leukere manier konden leren,‘ontdekkend leren’  heette dat, maar dat leidde tot te weinig. Nederland daalde op de internationale vergelijkingslijstjes. Er wordt daarom weer steeds weer gewoon geoefend. Met tafels, staartdelingen en d's en t's. Dat oefenen, in hedendaags jargon ‘automatiseren’, was er sinds de jaren negentig op veel scholen bij ingeschoten. Nu is er op veel scholen sprake van een terugkeer naar vormen van klassikale instructie. Wetenschappelijk onderzoek stuurt deze trend. Inzicht is leuk, maar om verder te komen moet je gewoon ouderwets stampen, schrijft NRC. Ook bij het taalonderwijs is er een trend naar meer oefenen en een grotere rol van de leraar. De terugkeer naar de ouderwetse methoden zou ook goed zijn voor het terugdringen van dyslexie.

Bron(nen):   NRC