Piekeren is goed voor je

Piekeren zou slecht zijn en optimisme goed. Maar is dat wel zo?Kate Sweeny. psychologe en hoofd van het Life Events Lab van de universiteit van ­Californië, deed uivoerig onderzoek naar piekeren. En als je niet overdrijft is zorgelijk denken over wat er fout kan gaan goed voor je.

Wat is er dan goed aan piekeren? Twee dingen, schrijft Sweeny. Ten eerste zijn piekeraars beter voorbereid op lastige situaties dan zorgeloze types. Zelfs regelrecht traumatische ervaringen lijken ze gemiddeld beter te doorstaan. Ze bereiden zich dankzij hun gepieker voor op naderend onheil en zijn dus beter voorbereid.

Het tweede grote voordeel volgens Sweeny is dat piekeraars bij tegenslag – ze krijgen de baan niet, dat rare vlekje blijkt kwaadaardig – veel minder van slag zijn dan luchthartiger types.

Bron(nen):   Psychologie Magazine  The surprising upsides of worry.