Verrassing: Neanderthalers konden schilderen

Mensen zoals wij hebben destijds andersoortige mensachtige – Neanderthalers – uitgeroeid. We hebben geleerd dat dat was omdat onze soort superieur was. Maar misschien hebben de Neanderthalers recht op een betere plaats in de geschiedenis nu is gebleken dat ze konden schilderen en tekenen, net als wij. Schilderingen in drie Spaanse rotsholen die altijd zijn toegeschreven aan mensen-zoals-wij blijken, gemeten met verfijndere methoden, 64.000 jaar oud te zijn. Ze zijn geschilderd 20.000 jaar voor de eerste mens-zoals-wij in Spanje aankwam.

Neanderthalers blijken dus veel verfijnder te zijn dan we tot nu toe dachten. Ze hadden de behoefte in schilderingen te refelecteren op zichzelf en hun omgeving en ze slaagden daarin ook. In de rotsen zijn afdrukken van handen aangebracht met rode pigment en ook sporen van andere uitbeeldingen. 

Bron(nen):   The Verge  National Geografic