Neanderthalers maakten kunst. En die ontdekking heeft grote gevolgen voor de mens

Altijd werd gedacht dat een aantal grotschilderingen in Spanje door onze voorouders is gemaakt. Het creëren van kunst was immers één van de unieke kenmerken van de moderne mens. Nu concluderen wetenschappers dat de tekeningen gemaakt zijn door Neanderthalers. En dat betekent dus dat we lang niet zo bijzonder zijn als we dachten.

De tekeningen in drie Spaanse grotcomplexen dateren van 64.000 jaar geleden, terwijl de eerste moderne mensen pas twintigduizend jaar later in Europa aankomen. “Uit de studie moet worden afgeleid dat de paleolithische grottenkunst gecreëerd is door de Neanderthaler, een verwant van de Homo sapiens en op dat ogenblik de enige mensensoort die Europa bevolkte,” aldus onderzoeksleider Chris Standish, archeoloog aan de University of Southampton.

De grotten liggen 700 kilometer uit elkaar. Het kan dus onmogelijk gaan om een eenmalige uiting van kunstzinnigheid. “De schilderingen tonen aan dat de Neanderthalers veel meer gesofisticeerd waren dan algemeen wordt aangenomen,” zegt de wetenschapper.

“De opkomst van symbolische materiële cultuur betekent een cruciale opstap in de evolutie van de mensheid,” zeggen de archeologen. “Deze uitingen vormen één van de pijlers van de menselijke samenleving. Nu is echter gebleken dat Neanderthalers op betekenisvolle locaties betekenisvolle symbolen creëerden,” stellen de onderzoekers. “Hun kunst was geen toeval.”

De tekeningen van de Neanderthalers vormen het eerste bewijs ooit dat aantoont dat er nog andere soorten zijn dan Homo Sapiens met cultureel zelfbewustzijn. De tekeningen van dieren en mensen werden altijd gezien als de eerste tekenen van de intelligentie van de mens, het vermogen om ons dingen te verbeelden en daarop te reflecteren. Het was kortom het bewijs dat Homo Sapiens de enige soort is met een zelfbewustzijn en dat werd altijd gezien als het kenmerk dat ons van de rest van het dierenrijk onderscheidde.

Nu blijkt dus dat we niet zo heel bijzonder zijn. Bovendien hebben we die intelligente, creatieve Neanderthalers tot de laatste toe uitgeroeid. Er is nu, pijnlijk genoeg, eigenlijk nog maar één uniek kenmerk over van de moderne mens: ons vermogen om hele soorten uit te moorden.

Bron(nen):   Newsmonkey