Groot geluksonderzoek: 100.000 euro per maand maakt niet gelukkiger dan 6.000 euro

Wat maakt echt gelukkig? De Universiteit Gent deed er onderzoek naar onder bijna 4.000 Belgen en concludeert: geld is belangrijk, tot op zekere hoogte.

Geluksprofessor Lieven Annemans vertelt tegen Het Laatste Nieuws: “Over het algemeen heeft geld een grote invloed op hoe gelukkig we ons voelen. Hoe lager het inkomen, hoe lager de levenstevredenheid. En andersom: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de levenstevredenheid. Al ontdekte de UGent dat daar een plafond op zit. Geluk stijgt, naarmate het netto gezinsinkomen dichter bij de 5.500 à 6.000 euro per maand komt te liggen. Maar vanaf dat bedrag stagneert het en bij grootverdieners gaat het zelfs weer lichtjes dalen.”

Opvallend: ouderen zijn het meest tevreden. “De generatie die, algemeen genomen, het gelukkigst is in België, is die van de zestigplussers. Gemiddeld geven ze hun leven een score van 7,2 op 10. Generatie X – de mensen tussen 35 en 49 jaar – doet het met een score van 6,2 een pak slechter,” legt Annemans uit.

Niet te veel moeten is belangrijk. Wellicht gaat het daar mis bij de jongere mensen. De UGent peilde autonomie, betrokkenheid en competentie. “Hoeveel moét ik en hoeveel kan ik zelf beslissen? Krijg ik het gevoel dat mensen om mij geven of zijn ze eerder afstandelijk? Geloof ik in mezelf of vind ik mezelf maar een mislukking? Hoe positiever het beeld van de ondervraagden, hoe gelukkiger ze zich voelen. Zestigplussers doen het veel beter dan jongeren. Ze nemen zelf de controle over hun leven, ze voelen dat ze ertoe doen én ze voelen zich ook de moeite.”

Sociale contacten zijn cruciaal voor een gelukkig leven. “Eenzaamheid is één van de grootste vijanden van gelukkig zijn. Het leven kan dan nog zó goed zijn en je mag bakken geld op je spaarrekening hebben staan, als je niemand hebt om dat mee te delen heeft dat een immense invloed op het algemene gelukspeil.”

 

Bron(nen):   HLN