Jezus is mogelijk ècht aan het kruis gespijkerd

Lang hebben historici betwijfeld of de verhalen over de kruisiging van Jezus van Nazareth historisch juist waren. Kruisiging was een gebruikelijke manier om niet-Romeinse misdadigers of onruststokers te doden. Maar bij de ‘normale’ kruisiging werden de veroordeelden met touwen opgehangen aan het kruis. Doe was immers dat er lang en heftig werd geleden en dat iedereen dat kon zien. Het kon dagen duren voor je dood ging.

Maar nu is er voor de tweede maal een aanwijzing dat de kruisiging door de Romeinen ook wel eens werd gedaan zoals de evangeliën het beschrijven. Dus door het lichaam van de veroordeelde vast te spijkeren aan het kruis.

In de buurt van Venetië zijn bij opgravingen de resten gevonden van iemand die blijkbaar spijkers door zijn voeten had gehad. Bovendien was zijn lichaam in de grond gestopt, zonder grafgiften zodat het heel goed om een misdadiger kan gaan.

In 1968 werd in de buurt van Jeruzalem al een 2000 jaar oude enkel gevonden met de spijker er nog in. Het verhaal over de dood van Jezus kan historisch dus juist zijn

 

Bron(nen):   Daily Beast  Times of Israel