Het is echt schadelijk om je kind te slaan

Als je je kind slaat of regelmatig tegen hem of haar schreeuwt kan je kind daar levenslang last van houden. Alle Amerikaanse kinderartsen ontvangen deze waarschuwing van hun beroepsorganisatie, de AAP. Volgens de American Academy of Pediatrics staat dankzij heel veel onderzoek vast dat kinderen die door hun ouders worden geslagen eerder kans hebben agressief gedrag te vertonen en lopen geslagen kinderen een verhoogd risico hebben op psychische stoornissen. De AAP zegt ook dat ouders "verbaal geweld" moeten vermijden dat "schaamte of vernedering" zou kunnen veroorzaken. Dus je kind niet toeschreeuwen of uitschelden. Het werkt heel misschien op de korte termijn, maar op de lange termijn beschadig je je kind. In de taal van het rapport: "Bangmakende disciplinaire opvoedingsmethoden, inclusief alle vormen van lijfstraffen en schreeuwen tegen of beschimpen van kinderen, zijn minimaal effectief op de korte termijn en niet effectief op de lange termijn." Grenzen stellen is goed, je kind houden aan die grenzen ook, maar niet door gebruik te maken van verbaal of lijfelijk geweld.

Bron(nen):   Guardian