Zo stel je de juiste doelen voor een gelukkiger leven

Drie keer per week sporten, fijn werk hebben of goede sociale relaties onderhouden, iedereen heeft doelen in het leven, maar dat wil niet zeggen dat die doelen per se gelukkig maken. Het gaat erom of ze haalbaar zijn en belangrijk genoeg.

Psychologen van de universiteit van Basel bestudeerden bijna 1.000 proefpersonen. Doelen definiëren iemands karakter, schrijven de onderzoekers. Ze bepalen het gedrag van mensen en vormen het kompas waardoor ze hun leven laten leiden. Daarom kun je aannemen dat doelen een belangrijke bijdrage leveren aan het geluk van mensen of het ongeluk als die doelen niet worden bereikt.

Uit de studie blijkt dat de mate waarin mensen hun doelen als haalbaar beschouwen een indicator is voor hun latere welzijn. Dit impliceert dat mensen het meest tevreden zijn met hun leven als ze een gevoel van controle hebben over hun doelen en geloven dat ze bereikbaar zijn. Opmerkelijk is dat het belang van het doel minder relevant is voor het latere welzijn dan verwacht.

Levensdoelen werken ook voor specifieke domeinen: deelnemers die doelen hadden met betrekking tot hun sociale relaties of gezondheid voelden zich later ook tevredener over deze onderwerpen. Wat voor soort doelen mensen gelukkig maken verschilt per leeftijd. Hoe jonger de deelnemers waren, hoe meer waarde ze hechtten aan persoonlijke groei, status, werk en sociale relaties. Hoe ouder de deelnemers, hoe belangrijker ze sociale betrokkenheid en gezondheid vonden.

Bron(nen):   Science Daily