Waarom het menselijk gezicht in miljoenen jaren zo veranderd is

Ons gezicht is het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Het heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door kenmerken die we gebruiken om de ander te identificeren en te herkennen. Ons gelaat vormde zich naar onze behoefte om te eten, ademen, zien en communiceren.

Dat schrijven acht topwetenschappers in een wetenschappelijk artikel waarin ze analyseren hoe het gezicht van de mens in al die tijd is veranderd. Zo’n 4,5 miljoen jaar geleden begonnen onze voorvaderen op twee benen rechtop te lopen. Sinds die tijd is het menselijk gezicht aan grote veranderingen onderhevig geweest.

Belangrijkste aanpassingen zijn een groter brein en verbeterde ademhalingsmogelijkheden. Wijzigingen in de kaak, tanden en gelaatstrekken laten zien hoe ons voedingspatroon veranderde. Ons dieet heeft een grote rol gespeeld bij de veranderingen van onze gezichtsstructuur. De eerste menselijke voorouders aten vooral stevige planten, waarvoor grote kaakspieren en kiezen nodig waren om het voedsel af te breken. Hun gezichten waren dan ook breed en diep met sterke spieren.

Toen de omgeving zo’n 2 miljoen jaar geleden droger werd en de mens meer gebruik ging maken van gereedschappen om voedsel te bewerken, werden kaken en tanden kleiner. Het gezicht werd verfijnder met een minder platte achterkant.

Langzamerhand werd communicatie, sociale interactie en het tonen van emoties steeds belangrijker om in groepen te overleven dus langzaam werd het gezicht flexibeler waardoor meer diverse gezichtsuitdrukkingen konden worden gevormd. Zo werd non-verbale communicatie mogelijk.

Grote wenkbrauwbogen werden typisch voor onze voorvaderen Onderzoekers denken dat daarmee dominantie en agressie konden worden getoond. Die verdwenen weer toen we meer coöperatief werden in sociale contexten. “Wij zijn een product van ons verleden,” vertelt een van de wetenschappers. “Door het proces te begrijpen van hoe wij mensen zijn geworden kunnen we achterhalen welke delen van onze anatomie de historische weg vormen naar moderniteit.”

© Rodrigo Lacruz

Bron(nen):   Science Daily