Laatste berichten

VS: arme migrant geen verblijfsvergunning

WASHINGTON (ANP) - De regering van president Donald Trump wil het moeilijker maken voor buitenlanders om een vaste verblijfsvergunning te krijgen als zij sociale ondersteuning van de overheid krijgen. In een zaterdag ingediend voorstel staat dat immigratie-ambtenaren voortaan moeten meewegen in hun beslissing of iemand voedselhulp krijgt, in een sociale huurwoning woont of gebruik maakt van Medicaid, het zorgprogramma voor de allerarmsten.