Juliana was als koningin nog niet dement

Dries van Agt, de laatste premier die diende onder Koningin Juliana, zei in een TV-interview dat hij de indruk had dat Juliana de laatste jaren als koningin al behoorlijk in de war was. ‘In die laatste jaren als koningin, toen was bij Juliana de slijtage hier al wel in gang gezet, die was wel begonnen. Er zat weinig systematiek, weinig logica in de onderwerpen die aan de orde kwamen. Maar majesteit deed geweldig haar best om toch zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. Daarvoor alle waardering.’

De Volkskrant vraagt aan Jolande Withuis, de biografe van Juliana, of Nederland inderdaad een dement staatshoofd heeft gehad. ‘Ze was niet dement, hoogstens chaotisch en warrig. Maar dat was ze in de jaren daarvoor ook al. Zo was ze gewoon.’ Pas na 1987 ging Juliana’s geheugen sterk achteruit. ‘Prins Bernhard kon daar niet tegen. Als ze hem iets voor een tweede keer vroeg, reageerde hij grof en ongeduldig, waarna zij tranen met tuiten huilde. Eind jaren tachtig liet hij haar testen op dementie. Dat ze daar met vlag en wimpel doorheen kwam, ervoer ze als een triomf.’

Bron(nen):   De Volkskrant