Roddelen blijkt belangrijk, nuttig en gezond

Roddelen heeft een slechte naam, al doen we voortdurend allemaal niet anders. Maar die slechte naam is niet terecht. Volgens een studie van de Universiteit van Californië is roddelen belangrijk om de normen en waarden waar een samenleving of organisatie of groep aan hecht te handhaven. Want omdat roddelen zo fijn is ontstaat als iemand de normen overtreedt onmiddellijk geroddel, zegt Robb Willer, die het onderzoek leidde.

Bovendien is het gezond. Bij proefpersonen die iets zagen dat niet deugde ontstond stress en een verhoogde hartslag. Zodra ze hadden geroddeld over wat ze hadden gezien voelden ze zich beter en daalde hun hartslag.