Was Mona Lisa een man?

Volgens een Italiaanse onderzoeker, Silvano Vinceti, stond een mannelijke leerling, gezel en minnaar(?) van Leonardo da Vinci model voor de Mona Lisa. De jongeman in kwestie, Gian Giacomo Caprotti, beter bekend als Salai, werkte 20 jaar samen met Da Vinci. Volgens Vinceti stond Salai model voor de Mona Lisa, omdat hij één van Da Vinci's favoriete modellen was en omdat de gelijkenis met de neus en de mond van de Mona Lisa opvallend zijn.

Het portret kent waarschijnlijke meerdere inspiratiebronnen. Vicenti sluit dan ook niet uit dat Lisa Gherardini, de vrouw van de Florentijnse koopman Francesco del Giocondo, een vroege inspiratiebron is geweest (zoals door velen wordt aangenomen). Ook de edelvrouw Beatrice D'Este, echtgenote van Ludovico Sforza, de hertog van Milaan aan wiens hof Leonardo werkte in de late 15de eeuw, zou hem geïnspireerd hebben. De Mona Lisa is meer dan een portret. Het is een synthese van de artistieke, wetenschappelijke en filosofische overtuigingen van Da Vinci.

Vincete is een aparte wetenschapper. Hij kwam vorig jaar in het nieuws, omdat hij de botten van Caravaggio zou gevonden hebben. Hij combineert CSI-achtige technieken met ouderwetse bibliotheek onderzoek. Zo zag hij bij het analyseren van high-definition gescande afbeeldingen van de Mona Lisa dat in de ogen de letters S en L te zien zijn. De S zou verwijzen naar Salai en naar de Sforza dynastie en de L naar Leonardo en Lisa Gherardini. In het Louvre (waar de originele Mona Lisa hangt) vinden ze het kolder. De zogenaamde letters zouden alleen maar scheurtjes in de oude verflaag zijn.

Bron(nen):   CBC News