Laatste berichten

Micha Wertheim: Kritiek van Youp is kwaadwillend en dom

Steeds meer cabaretiers uiten scherpe kritiek op Youp van ‘t Hek over zijn column in NRC van afgelopen zaterdag. In zijn wekelijkse stuk stelde de 66-jarige komiek dat de cultuursector zichzelf niet te belangrijk moet vinden in deze coronacrisis. Onder meer Promenade-ster Diederik Ebbinge noemde Youp een "zelfgenoegzame kakker" die geen empathie toont voor de zwaar getroffen sector waar hij zelf ook in werkzaam is.

Tekort aan water dreigt in delen van het land

LELYSTAD (ANP) - In delen van het land, en met name in het oosten en zuiden, dreigt door de droogte een tekort aan water te ontstaan. Het neerslagtekort is dit jaar tot nu toe hoger dan ooit. De waterstand in de grote rivieren is laag en neemt verder af. Daarom gaan waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies bovenregionaal samenwerken. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LWC) is opgeschaald en coördineert samen met de Regionale Droogte Overleggen (RDO-en).