En dus komen de pensioenen weer verder in nood ..

Het was al weer begonnen voor het beursdebacle van nu. Nederlandse pensioenfondsen hadden hun financiële positie de laatste tijd zien verslechteren als gevolg van koersverliezen en de langdurige lage rente. Een aantal van de fondsen heeft de afgelopen weken bij de Nederlandsche Bank aangeklopt, omdat zij onder de wettelijk vereiste dekkingsgraad - de verhouding tussen het belegd vermogen en de toekomstige verplichtingen van het fonds - zijn beland.
Die zorgen zijn de laatste week verergerd. Vele pensioenfondsen zullen nieuwe maatregelen moeten verzinnen. Bestaande pensioen komen zodoende verder in de knel.