Liberalisme is goed

Barack Obama mijdt het l-woord, maar in zijn speeches wemelt het van de liberale ideeën en liberale idealen. Wat is er toch mis met de doctrine die velen niet eens durven te noemen?
Onder progressieven is liberalisme vaak een vies woord dat associaties oproept met het dogma van de vrije markt en met de huidige chaos in de financiële wereld. Of nog erger: liberalen worden uitgemaakt voor goddeloze, immorele hypocrieten.

Overigens geniet het leven in een liberale democratie wel degelijk de voorkeur van de critici van het liberalisme, die vermoedelijk liever niet verhuizen naar het onliberale Rusland, het ondemocratische China, het populistische Venezuela of het theocratische Iran.

Want zaken als persoonlijke vrijheid, een regering die verantwoording aflegt, wetten die voor iedereen gelden en vrij maar verantwoord ondernemerschap liggen ieder normaal mens na aan het hart. In die zin is er sprake van een zekere doublespeak, waarbij het politieke discours zich weinig aantrekt van de politieke feiten.

The Economist verwijst in dit verband met zeker enthousiasme naar een nieuw boek van Alain Wolfe, Amerikaans politicoloog, die onlangs The Future of Liberalism publiceerde. Wolfe breekt een lans voor het liberale gedachtengoed, en de enorme L op het omslag spreekt in dit verband boekdelen.

Bron(nen):   The Economist