De verzorgingsstaat saneren is een zegen

Opinie
door Admin
maandag, 23 augustus 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Bij de formatiebesprekingen sijpelde naar buiten dat de voortgang stokt, omdat beoogde veranderingen in de verzorgingsstaat voor tweespalt zorgen. Volgens Miss Moneypenny van Elsevier hebben veel mensen een verkeerd beeld van de verzorgingsstaat. Lui als Marcel van Dam en Geert Wilders zaaien paniek door te zeggen dat er sprake is van een grote verschraling; wie oud, ziek en werkloos is, zou te maken hebben met allerlei asociale ingrepen. Bij Elsevier denken ze daar iets anders over. Enkele dagen geleden maakte het CBS bekend dat 1 op de 8 mensen die geacht worden te werken, thuiszitten. Betaald en wel, dus zo asociaal gaat het hier niet toe. Verder krijgen - over de hele bevolking gerekend - alle Nederlanders (gemiddeld) 10.000 euro per persoon aan sociale uitkeringen, wat een gigantisch bedrag is. Heel goed dus om daarin te snijden. Dat kan door uitkeringen te verlagen en/of door ze te verkorten. Zo rekende Elsevier onlangs uit dat een bijstandsmoeder netto (als ze even oplet welke toeslagen ze kan krijgen) net zoveel verdient als een modale (gemiddelde) werknemer. Dat betekent dat er veel mensen zijn die werkend minder verdienen dan een bijstandsmoeder. Die mensen, aldus Moneypenny, verklaar je dus eigenlijk voor gek dat zij zich inspannen voor een lagere beloning dan iemand die niet werkt. Daaraan een einde maken is niet alleen om redenen van kosten een goed idee, er is volgens Elsevier ook een morele reden om wijziging van dit beleid na te streven.
Bron(nen): Elsevier