Oplossing voor de crisis: hier Keynes, over de grens Adam Smith

Opinie
door Admin
woensdag, 09 september 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Volgens The Wall Street Journal ontstaat er steeds meer consensus over de wijze waarop de financiële crisis moet worden opgelost. In eigen land volgen we John Maynard Keynes (grote invloed van de staat op de economie), in het buitenland moeten ze vooral de leer van Adam Smith volgen (zo min mogelijk economische belemmeringen). En dat is slecht nieuws volgens de krant, want zo werkt het natuurlijk niet: wij de lusten, zij de lasten. Vermoedelijke uitkomst: het spook van het protectionisme komt naderbij. Waarom? Omdat nu al te zien is dat landen - ter bescherming van de eigen economie - import-beperkingen gaan bedenken. En zoiets is een catastrofe voor de wereldhandel. Het zijn nog maar een gering aantal westerse landen die hiertoe overgingen, voor een geselecteerde hoeveelheid producten en/of diensten, maar de gevolgen zijn onmiddellijk voelbaar. Wat onder deze noemer valt: het subsidiëren van eigen instellingen; banken of verzekeringsbedrijven. Of het stimuleren (subsidiëren) van bepaalde vormen van arbeid, zoals deeltijd-werkloosheid. Ja, zegt The Wall Street Journal, het nieuwe protectionisme kent vele gezichten; de ene keer wordt een beroep gedaan op de voedselveiligheid, de andere keer gaat het om 'groene' barrières, maar het effect van al deze regeringsmaatregelen zal hetzelfde zijn: minder wereldhandel en minder welvaart. Helaas bestaat bij veel overheden een grote consensus over deze maatregelen. En is de vrije markt-handel hiervan de dupe.