Meeste Amerikanen noemen zichzelf conservatief

-
Bron(nen):   Gallup