Meeste Amerikanen noemen zichzelf conservatief

Bron(nen):   Gallup