Topeconomen kraken Planbureau

De 29 miljard euro die komende kabinetten volgens het Centraal Planbureau (CPB) moeten bezuinigen is een boterzacht bedrag. En vermoedelijk (veel) te hoog. Dat betogen Sylvester Eijffinger en Theo van de Klundert in de Volkskrant.
De hoogleraar financiële economie en emeritus hoogleraar algemene economie aan de Universiteit van Tilburg noemen de berekeningen van het CPB ‘misleidend’ en ‘bagatelliserend’. Dat Van de Klundert zich zo kritisch uitlaat over de rekenmeesters van het kabinet is opmerkelijk. Deze door vakgenoten zeer gerespecteerde econoom was bijna twintig jaar lang de belangrijkste adviseur van het CPB. De 74-jarige Van de Klundert geldt als de leermeester van een groot aantal economen die nu de top vormen van het instituut. Vorige maand presenteerde CPB-directeur Coen Teulings een ‘wetenschappelijk berekening’ van hoeveel miljard een kabinet moet bezuinigen om de door de crisis zwaar getroffen overheidsfinanciën weer in evenwicht te krijgen.
‘Het bedrag van 29 miljard euro is niet hard te maken’, schrijven Eijffinger en Van de Klundert. De reden daarvoor is volgens de economen dat het CPB van starre vooronderstellingen uitgaat. Zo vinden ze dat het CPB de vergrijzing dramatiseert door louter op de kosten ervan te wijzen. ‘Paniekvoetbal’ is het gevolg.
Volgens de twee is de toestand een stuk minder verschrikkelijk.

Bron(nen):   de Volkskrant