Er komen nog een heleboel allochtonen bij

Demograaf Joop de Beer van het Nederlands Interdisciplinair Instituut voor Demografie (NIDI) heeft in de Volkskrant goed nieuws en slecht nieuws voor de PVV. Het goede nieuws: een halvering van de immigratie van niet-westerse allochtonen is  mogelijk. Het is eerder gebeurd, tussen 2001 en 2005. Het slechte nieuws: het is onwaarschijnlijk dat zo’n halvering de komende jaren zal plaatsvinden. Het was een pikant meningsverschil bij de presentatie van het regeerakkoord. PVV-leider Wilders stelde dat de immigratie van niet-westerse allochtonen met 50 procent moest dalen. Volgens eenwerkgroep van ambtenaren was dat onmogelijk: de immigratie kon slechts 5 tot 15 procent omlaag.
Als de immigratie al daalt, dan is het onwaarschijnlijk dat die daling blijvend is. Bovendien heeft het kabinetsbeleid slechts een beperkte invloed op immigratiestromen. Belangrijker zijn de economische conjunctuur en internationale crises die een vluchtelingenstroom veroorzaken.
‘"Ik verwacht geen halvering in de komende jaren. Door de vergrijzing ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de arbeidsmigratie zal toenemen.’
De laatste jaren is de gezinsmigratie weer iets toegenomen, volgens De Beer vooral door asielzoekers die familieleden laten overkomen. Jonge Turken en Marokkanen trouwen steeds vaker met een partner die in Nederland is opgegroeid. In 2001 trouwde 53 procent van de Turken van de tweede generatie met een partner die uit Turkije kwam, in 2009 was dat gedaald tot 17 procent. Bij de Marokkanen daalde het percentage van 43 naar 9.
Het schrikbeeld van een massale import van achterstand door het halen van bruiden uit het land van herkomt lijkt daarmee goeddeels achterhaald.
Maar we gaan er voor de zekerheid toch strenge wetten voor maken. Ook al helpen ze niet.

Bron: de Volkskrant.

Bron(nen):   De Volkskrant