Michelle Obama: ‘Ik ga dit Trump nooit vergeven”

Kokende woede. Die is hier en daar te voelen in de memoires van Michelle Obama. Het is - volgens de Washington Post, die Becoming al mocht lezen - zeker geen boek vol politieke afrekeningen. Het is niet het boek dat iemand schrijft die ooit nog kandidaat wil zijn. Ze zou mogeijk zo president kunnen worden, zeggen de peilingen, maar ze wil dat absoluutg niet. Maar fel is de populairste vrouw van de VS wel als het gaat over Trump en vooral over wat hij haar gezin heeft aangedaan. Trump is acht jaar land de mythe blijven voeden dat Obama een oplichter en een moslim was. "Dat was idioot en gemeen, en de onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat zag je er onder, amper verborgen. Maar het was ook gevaarlijk, opzettelijk bedoeld om de halvegaren en extremisten tegen ons op te zetten, "schrijft ze. "Wat als iemand met een wankele geest een pistool laadde en naar Washington reed? Wat als die persoon op zoek ging naar onze meisjes? Donald Trump, met zijn luidruchtige en roekeloze insinuaties, bracht de veiligheid van mijn gezin in gevaar. En dat zal ik hem nooit vergeven. " Over Becoming: In dit boek beschrijft Michelle Obama voor het eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen voor het presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire, maar vaak bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en ongebruikelijke openhartigheid en geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel de historische lancering van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis in die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar.  

Bron(nen):   Washington Post