"Als zoveel van je kosten uit diners bestaan, moet je toch eens kritisch naar je werktijden kijken."

Politiek
door Admin
maandag, 14 september 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Kamerleden reageren in NRC Handelsblad kritisch op de declaraties van de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, secretaris-generaal Joris Demmink. SP-Kamerlid Van Raak spreekt van „een misstand”. VVD-Kamerlid Teeven „verbaast en irriteert” zich over de ontbrekende schriftelijk verantwoording van de gemaakte declaraties en wil een uitgebreidere uitleg van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA). Kamerlid Anker van de ChristenUnie benadrukt dat hij niet kan beoordelen in hoeverre de uitgaven van Demmink functioneel noodzakelijk waren. „Maar hij springt er wel uit. Als zoveel van je kosten uit diners bestaan, moet je toch eens kritisch naar je werktijden gaan kijken.” In vergelijking met bewindslieden en andere topambtenaren maakte de SG van Justitie vaak substantieel hogere kosten per persoon, en gaf hij veel meer uit aan alcoholische drank. Volgens PvdA-Kamerlid Heijnen mogen topambtenaren ondanks de representatieve eisen van hun functie „wel enige bescheidenheid tentoonspreiden”. Heijnen: „Het is bijna niet voor te stellen dat Demmink dat heeft gedaan.” De Kamerleden concluderen dat verstandig declareren ook een kwestie van de cultuur op de departementen moet zijn. Heijnen: „De cultuur die soberheid van ambtsdragers eist, strekt zich natuurlijk ook uit naar de ambtelijke top.” Van Raak: „Ministers moeten ambtenaren achter de broek zitten.” Anker: „Zeker in zo’n positie moet je weten dat je ergens niet op eigen kosten zit, maar op die van de belastingbetaler.”