Humberto Tan vreest de PVV: heeft hij gelijk?

Politiek
zaterdag, 12 juni 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Een bloemlezing uit het program van de PVV. Voor de informateur
 • Respect voor de vele lokale tradities: kievietseieren zoeken in Friesland, carnaval in Limburg etc.
 • Op elke school en elk overheidsgebouw moet onze vlag wapperen
 • Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’
 • Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijdere
 • Heropvoedingskampen
 • Versobering gevangenissen•
 • De islam is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst
 • Geen moskee er meer bij
 • Alle islamitische scholen dicht
 • Moskeeën sluiten waar geweld wordt gepropageerd
 • Geen islamitische sekseapartheid; niet bij inburgeringscursussen, niet bij theaters, niet bij bibliotheken, niet bij zwembaden of waar dan ook
 • Geen subsidies meer voor islamitische media: Marokko.nl, Maroc.nl etc.
 • Snij in de afdeling propaganda van multicultureel Nederland: de publieke omroep
 • Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid, en evenmin bij welke gesubsidieerde organisatie dan ook
 • De stekker uit de Commissie Gelijke Behandeling, de multiculturele schijnrechtbanken
 • EU: Turkije er in, Nederland er uit
 • Dubbele nationaliteit stoppen. Wie een andere nationaliteit behoudt, kan geen Nederlander worden
 • Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes
 • Verbod op koranlessen op school, evenals in gebouwen die door schoolbesturen worden beheerd, dus ook geen koranlessen ‘na schooltijd’ of in het gebouw van de school
 • Assimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uit
 • Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen. Geen baan = geen plaats in Nederland
 • Criminelen na bestraffing eruit als zij alleen een verblijfsvergunning hebben of een dubbele nationaliteit
 • Weg met procedurestapelen. Afgewezen = meteen weg
 • Een wettelijk verbod op het generaal pardon
 • Inburgeringsexamen in het land van herkomst, tot het zover is: inburgeringscursus in Nederland niet gehaald, dan het land weer uit
 • Zelf taalcursussen en inburgeringscursussen betalen
 • Registratie van dubbele nationaliteiten
 • Illegaal verblijf in Nederland moet strafbaar worden
 • Invoering van een quotum voor asielzoekers – maximaal 1.000 personen per jaar,
 • opvang bij voorkeur in de regio
 • Nederland moet zelf over het immigratiebeleid gaan, niet Brussel (dus een opt-out)
 • Nederlandse nationaliteit pas na tien jaar rechtmatig verblijf in Nederland, mits geen strafblad
 • Eerst tien jaar wonen en werken in Nederland, dan pas recht op een uitkering. Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt
 • Terugdraaien openstelling arbeidsmarkt voor Polen en niet openstellen voor Roemenen en Bulgaren
 • En vooral: volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
De kloof met het program van VVD en CDA moet met een beetje goede wil te overbruggen zijn