WHO: Stop met verkoop van levende zoogdieren op voedselmarkten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil af van de verkoop van levende zoogdieren op voedselmarkten. Door die praktijk aan banden te leggen moet de opkomst van nieuwe ziektes worden tegengegaan.

"Dieren, in het bijzonder wilde dieren, zijn de bron van meer dan 70 procent van de nieuwe infectieziekten bij mensen", meldt de WHO in een gezamenlijke verklaring met de Wereldorganisatie voor Diergezondheid en het VN-Milieuprogramma.

De gezondheidsorganisatie erkent dat de markten vaak belangrijk zijn voor het levensonderhoud en de voedselvoorziening van de lokale bevolking. Toch worden landen opgeroepen de verkoop van levende zoogdieren als "noodmaatregel" te laten stilleggen.

Coronavirus

Die ingreep moet de gezondheid beschermen van markthandelaren en klanten. Zij lopen het risico dat ziektekiemen overspringen naar mensen.

Voedselmarkten met levende dieren kwamen na het opduiken van het coronavirus al onder een vergrootglas te liggen. Een aantal van de eerste bekende patiënten was gelinkt aan een markt in de Chinese stad Wuhan.