Waarom religieuze mensen veel langer leven

Wie in god gelooft, leeft gemiddeld vier jaar langer dan mensen die niet religieus zijn.

Het verschil is toe te schrijven aan een combinatie van sociale steun, stress verlagende bezigheden als bidden en mediteren en een gezondere leefstijl. Onderzoekers van de universiteit van Ohio analyseerden de doodsoorzaken van meer dan 1.500 Amerikanen.

De wetenschappers pasten een statistische correctie toe voor het hogere aantal huwelijken bij religieuze mensen, omdat trouwen over het algemeen een levensverlengend effect heeft. Nog altijd leefden de gelovigen bijna vier jaar langer.

Deels moet de oorzaak worden gezocht in sociale steun. “Vrijwilligerswerk en de betrokkenheid bij sociale organisaties waren verantwoordelijk voor iets minder dan een jaar van de hogere levensverwachting,” aldus hoofdonderzoeker Laura Wallace. “Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat precies de verdere gezondheidsvoordelen zijn van het aanhangen van een religie.”

De onderzoekers denken dat de rest van de hogere levensverwachting is te verklaren doordat religieuze mensen vaker geen alcohol drinken, drugs gebruiken of andere ongezonde dingen doen. Ook is er mogelijk een voordeel door stress verlagende activiteiten als bidden en mediteren, voegt de onderzoeker nog toe.

Bron(nen):   The Independent