Roxeanne Hazes wil niet getuigen omwille van reputatie Rachel

Roxeanne Hazes wil niet getuigen in de zaak tegen haar moeder Rachel, om haar niet verder in diskrediet te brengen. Dat heeft de 29-jarige donderdag in een verklaring op Instagram laten weten. "Zoals ik tijdens de zitting met een brief aan de rechter al aangaf, zal ik niet aanwezig zijn in de rechtbank om hierover te verklaren. Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, zou dat betekenen dat ik mijn moeder in diskrediet breng, want datgene wat ik zal getuigen zal alleen maar verdere afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder", zegt Roxeanne. "Dat doe ik niet. Wettelijk gezien heet dit verschoningsrecht. Daar zal ik mij dan ook op beroepen." Rachel vindt dat haar belangen niet goed zijn behartigd nadat zij een inzinking had gekregen en ze mensen in 2016 een volmacht had gegeven om namens haar op te treden. Donderdagochtend besloot de rechter dat alleen drie getuigen, onder wie dochter Roxeanne, gehoord mogen worden over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma. De rest van het verzoek werd afgewezen omdat Hazes er geen belang bij zou hebben. "Ik ben hier erg blij mee, omdat hier duidelijk zal worden waarom dit traject zo belangrijk was", schrijft Roxeanne. "Wel is het pijnlijk dat op het punt van mentale gezondheid en het zoeken naar hulp door een goede vriendin in nood, nu vragen gesteld worden. Ik ben er heel trots op dat ze hierover wil getuigen, want ik weet uit eigen ervaring hoe persoonlijk en verdrietig dit is."