Cultboek: De vrouw van de buren

In 1981 verscheen een bijzonder (in Nederland niet onopgemerkt gebleven) boek van Gay Talese: Thy Neighbour's Wife, het best te vertalen in oudbijbelse termen als 'Uw naasten vrouw.'
Die we volgens het Oude Testament niet mochten begeren.
Zoveel jaar na dato is het boek opnieuw uitgebracht en dat is memorabel. Want is deze dikke studie bracht Talese (ongekend goede schrijver die naam maakte met zijn New Journalism) in kaart hoe de seksuele revolutie van de jaren zestig de zeden in de Verenigde Staten had veranderd. Hij is afwisselend verslaggever en hoofdpersoon, en beschrijft hoe de nieuwe moraal als een neutronenbom is ingeslagen.
Onalledaags boek, zeer aanbevolen.
In de link zit een audiofragment en leest Talese (inmiddels een bejaarde Amerikaan, oorspronkelijk van Italiaanse komaf) een fragment voor.

Bron(nen):   Vanity Fair