Een gedicht van Reve verminkt na zijn dood. Uit eerbied. Door Belgen

Credo
Niets te verwachten, niets te hopen:
er rest mij niets dan duisternis en Dood.
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn Bloed
.

Gerard Reve woonde tot aan zijn dood in Machelen, een deelgemeente van Zulte. Om de schrijver en dichter te eren, liet het gemeentebestuur het gedicht "Credo" in koperen letters op een muur aanbrengen, maar in plaats van "niets dan duisternis en dood", staat er "niets anders dan duisternis en dood".
Moeilijk, poezie.

Het gemeentebestuur bekijkt nog of het kan aangepast worden. "De letters zijn uit de muur gehaald en met koper opgevuld, dus het is niet zo eenvoudig om er een woord uit te halen. Ik denk dat het in de eerste plaats de nabestaanden zijn van Reve en of zij daar een probleem van maken. We gaan rustig zien wat er eventueel dient te gebeuren", zegt burgemeester Henk Heyerick.