‘Londenaren vinden dat immigranten hun stad hebben verrijkt’

Waarom gaan in een multiculturele stad als Londen al die verschillende bevolkingsgroepen soepeler met elkaar om dan in Nederland? Want ook daar heb je arme sloebers onder de migranten. Maar er zitten ook veel hoogopgeleiden bij. Het gemiddelde opleidingsniveau van de migrant is hoger dan dat van de autochtone Brit. En ze spreken allemaal behoorlijk Engels, soms zelfs voortreffelijk. ‘Dat maakt de omgang veel gemakkelijker’, zegt NRC-correspondent Floris van Straaten in een interview met Trouw. Met zijn boek Londen, multicultureel Mekka aan de Theems houdt hij dat ogenschijnlijk gemak waarmee al die groepen met elkaar omgaan tegen het licht. 'Londenaren vinden dat immigratie de stad heeft verrijkt'.
Lees het hele interview hier.

Bron(nen):   Trouw