De Franse koningen ontketenden een wetenschappelijke revolutie

In Versailles zijn tot 27 februari volgend jar 400 objecten tentoongesteld die laten zien hoe de laatste Franse koningen de wetenschap stimuleerden. In de zeventiende en achttiende eeuw was het 't neusje van de zalm. De Franse know-how gold als prestige-object. 

Zo beschikte het hof over diverse pianospelende robots... (1784).

In 1750 schaft Lodewijk de Vijftiende deze astronomische klok aan, van ruim twee meter hoog. Op de wijzerplaat is te zien dat de klok het nog steeds doet. 

Een zonnepaneel van een meter doorsnede (1670). Hovelingen zijn erg onder de indruk van het licht dat de 'brandende spiegel' weerkaatst.

Een vacuüm-machine, in de achttiende eeuw bedacht en ontworpen door abbé Nollet. Deze zou later door de Franse koning in dienst worden genomen om de prinsjes te onderwijzen.

Onder grote, internationale belangstelling werd in 1783 een heuse luchtballon opgelaten vanaf de binnenplaats van Versailles. De eerste passagiers: een schaap, een eend en een haan.

Instructiepoppen (gemaakt van linnen) voor de vroedvrouwen van de achttiende eeuw. Koning Lodewijk de Vijftiende gaf de maakster ervan, Madame du Coudray, officieel opdracht om haar kennis met haar 'Machine' in het hele land uit te dragen. Wat ze twintig jaar lang deed.

Bron(nen):   Versailles  Le Monde